Behçet Hulisi Hayatı Kısa Özet

Behçet Hulisi kimdir, hayatı ve eserleri hakkında kısa özet bilgi.

Behçet Hulisi, Türk tıp bilgini (İstanbul 1889-ay.y. 1948). Maarif müdürlerinden Ahmet Behçet’in oğlu. Beyrut Fransız okulunda, Beşiktaş rüştiyesinde okudu. Askeri tıbbiyeyi bitirdi (1910). 1914’e kadar Gülhane hastahanesi cildiye bölümünde asistanlık yaptı. Birinci Dünya savaşında Kırklareli ve Edirne Askeri hastahanelerinin cildiye bölümlerinde çalıştı. 1918’de Budapeşte’de, sonra Berlin’de çalıştı. 1919’da yurda döndü. 1923’te Hasköy Zührevi Hastalıklar hastahanesi başhekimliğine getirildi. Üniversite ıslahatında Tıp fakültesi deri hastalıkları ve frengi kliniğine profesör seçildi (1933). Burada on dört yıl frengi ile savaş konuları Üzerinde çalıştı. 1939’da ordinaryüs profesör oldu. 1947’de Cenevre’de toplanan milletler arası tıp kongresinde Türk tıbbının ve kendi ilminin kudretini gösterdi. Klinikte ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzeri Deri Hastalıkları adlı eseri vardır.

Behçet hastalığı. Dr. Hulusi Behçet’in yirmi beş yıllık çalışması sonucunda tespit etliği hastalık. 1947 Cenevre Tıp kongresinde Zürich’li Prof. Mischer’in teklifi ile bu deri hastalığına Behçet hastalığı (Morbus Behcet) adı verildi.

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 63