Ana Sayfa Hayvanlar Balıkların Dünyaya Dağılımı

Balıkların Dünyaya Dağılımı

63
0

Balıklar, 5 000 m yükseklikten (And dağlarında deniz düzeyinden 3 800 m yüksekte bulunan Titicaca gölü, vb.), Büyük Okyanus’un derinliği 10 000 m’yi bulan diplerine kadar dünyanın bütün sularında bulunurlar. Bazı sazan balığı türleri gibi balıklar, su sıcaklığının 45 °C bulduğu sıcak bölgelerde yaşayabilirler; Antarktika bölgesinde bulunan Chaenocephalus cinsi üyeleri gibi bazı türler), su sıcaklığının , 0 °Cın altına düştüğü yerlerde bile yaşamlarını sürdürebilirler. 107 kılıç balığı türü (Türkiye’de bulunan türü Xiphias gladius), dünyanın tropikal ve yarı tropikal sularına yayılırken, bazı türlerin yayılma alanı çok dardır: Söz gelimi bir sazan balığı türü olan Cyprinodon diabolicus, yalnızca ABD’de Nevada’daki bir ırmakta bulunmaktadır.

Dünya yüz ölçümünün % 70 i okyanuslar ve denizlerle, karaların % 3,51 de (toplam dünya yüz ölçümünün % 11) tatlı sularla kaplıdır. Bütün bu sularda 20 000 ya da daha çok balık türünün yaşadığı sanılmaktadır. Bu sayı, geri kalan bütün omurgalı türlerinin sayısına eşittir ya da onlardan fazladır: Dünyadaki kuş türü sayısı yaklaşık 8 600, sürüngen türü 6 000, memeli türü 4 500, iki-yaşayışlıtürü 2 500’dür. Balık türlerinin % 60 i denizlerde, % 40 ı tatlı sularda yaşar.

Birçok balık türü karalara bağımlıdır: Yaşamlarının belli bir bölümünü karalardaki tatlısu sistemlerinde geçirirler ya da karalara yakın yaşarlar ve karasal çevreden etkilenirler. Deniz balıklarının büyük çoğunluğu da kıyı yakınlarında yaşar; çünkü bu bölgelerde besin maddeleri çok daha bol bulunur. Karaların sağladığı yararlar arasında, kimyasal ve organik maddeler sayılabilir; ırmakların taşıyıp boşalttığı bu maddeler, okyanus diplerinde, nitrat ve fosfat çökeltileri sağlarlar (dalgaların, akıntıların, güneş ışığının sayesinde suların havalanmasına katkıda bulunur).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here