İngiliz hükümetinin, siyonist hareketi destekleyen bildirisi.

İngiltere Dış işleri bakanı Arthur Balfour’un İngiliz Si-yonist Federasyonu başkanı Lord Rothschild’e yazdığı 2 Kasım 1917 tarihli mektupta açıklanan Balfour Bildirisi’nde, İngiliz hükümetinin, Filistin’deki Yahudi halkına “ulusal bir yurt” sağlanmasını desteklediği belirtildi. Ama “bu yurdun kurulmasının, Filistin’deki Yahudi olmayan toplulukların haklarına dokunmaması”, ayrıca “başka ülkelerdeki Yahudilerin yasal ve dinsel haklarının zarar görmesine yol açabilecek her türlü girişimden kaçınılması gerektiği” vurgulandı. Balfour Bildirisi, 1922’de Milletler Cemiyetinin İngiltere’ye verdiği Filistin manda yönetimiyle ilgili metne eklendi.