Ünlü divan şairi (1526-1600).

Baki: Türk divan edebiyatının büyük şairlerinden biridir. Kanunî Sultan Süleyman devrinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdülbaki Mahmut’tur. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmet Efendi’dir. Babası onu saraç çıraklığına verdi. Ama Bakî bu işte çok kalmadan medreseye girerek okumağa başladı. Yirmi yaşına gelmeden İstanbul’un çok beğenilen genç şairlerinden biri olarak ün yaptı. Doğu Seferi’nden dönüşünde Kanunî’ye sunduğu bir kaside ile onun ilgisini çekti (1554). Şeyhülislâm olmak istedi ama bu isteğine ulaşamadan öldü. Şairler Sultanı diye anılan Bakî’nin cenazesine bütün devlet büyükleri, tanınmış adamlar katıldı. Şeyhülislâm Sunullah Efendi’nin, musalla taşında şairin tabutunun önünde onun şu dizelerini söylediği anlatılır:

«Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki Durup el bağlayalar karşında yârân saf saf’>

(Ey Bakî! Dostların senin değerini ancak musalla taşında anladılar ve karşında sıra sıra el bağladılar).

Baki sanatı ve kişiliği

Baki zevke ve eğlenceye düşkün olmasına rağmen ölçülü ve hesaplı bir hayat yaşadı. Yükselmek tutkusuyla büyüklere yaranmak için elinden geleni yaptı. Ama Kanunî’nin ölümüne yazdığı mersiye, onun hükümdara duyduğu gerçek saygı ve bağlılığı ispatladı. İçtenliği, ifade ve ahenk güzelliği ile bu mersiye divan edebiyatının şaheserlerinden sayılır. Divan’nda bulunan bir dizesinde Şairler Sultanı diye tanınmış olmasını kastederek bu devirde söz ülkesinin padişahı benim diyen, kaside ve gazel yazmanın kendisine özgü olduğunu söyleyen bu övüngen ve gururlu şairin övünmelerinden biri de şöyledir:

Meddah olalı çeşm-i gazâlanına Bakî öğrendi gazel tarzını Rûmun şuarâsı

(Bakî onun ahu gözlerini övmeğe, onlar için şiir yazmağa başlayalı beri, Osmanlı şairleri gazelin ne olduğunu, nasıl yazılacağını öğrendiler).