Archives by: zehra

zehra

6326 Posts 48 comments

About the author

zehra Posts

Bilimin Değeri Kitabı İçeriği Konusu Özeti

Kitap Özetleri
Bilimin Değeri, Henri Poincare’nin eseri (1906). Bu eser Bilim ve Varsayının devamıdır. Yazar sezgi ve mantığın bilimlerdeki rolünü incelemekle işe başlar, sonra doğanın, içine kapanmış gibi göründüğü iki ...
Read more 0

Bilgiç Kadınlar Özeti

Kitap Özetleri
Bilgiç Kadınlar Moliere’in beş perdelik manzum komedisi (1672). Chrysale’in dediği dedik karısı Philaminte, pek hayalci ve romantik görümcesi Belise ile büyük kızı Armande gibi, bilime ve şiire çok ...
Read more 0

Bilal Habeşi Hayatı Kısaca

Biyografi
Bilal Habeşi İslam dininin ilk müezzinidir. Bilal Habeşi Habeş asıllıdır. Mekke’de bir ailenin kölesiydi. İslamlığı ilk kabul edenlerden olduğu için çok eziyet gördü. Müslüman olduktan sonra Ebu Bekir ...
Read more 0

Bidat Nedir Kısaca

Nedir
Bidat; Sonradan ortaya çıkan şey. İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik hüküm ve esaslar, Bid’at çıkarmak, yenilik yapmak Bid’at kelimesi. daha çok Hz. Peygamber’in ölümünden ...
Read more 0

Biçki Nedir, Biçki Nasıl Yapılır?

Nedir
Biçki; Dikişe hazırlamak üzere kumaş kesimi: Biçki dersi almak. Biçki yapmak, dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele göre kesmek. Biçki dikiş, terzilik, dikiş dikme. Bir giyim eşyasının ...
Read more 0

Biat Etmek Nedir? İslamda Biat Etmek Ne Demek?

Nedir
Biat: Birinin hakimiyetini kabul etme ve emirlerine uyacağını belirtme İslam tarihinde ilk biat Akabe biatıdır. Zamanla, halifelere, önce devlet erkanı, sonra halk biat etti. İslam devleti geliştikçe biat ...
Read more 0

Bıçakçılık Sanatının Tarihçesi

Kültür
Tarih öncesi zamanlarda bıçaklar ilkin yontulmuş sileks’ten (çakmak taşı) yapıldı, daha sonra bronz ve demir namlulu bıçaklar görülür. Elyzies (Dordogne) ve Saint-Germain-en-Laye müzelerinde bunların gerçek örnekleri vardır. Yunanlılar ...
Read more 0

Bezirgan Nedir, Ne Demek, Tarihi

Nedir
Bezirgan Nedir, Ne Demek, Anlamları Tüccar, esnaf: Ulu bezirganım kumaş satarım, Gökyüzünde uçan kuşu tutarım (Pir Sultan Abdal). Boynuna asılı bir tablada, iğne, iplik, makara vb. satan seyyar ...
Read more 0

Bezeme Sanatı Nedir Kısaca Tarihçesi

Kültür
BEZEME i. (bezemek, süslemek’ten). Süsleme işi, düzenleme: Vitrin döşeme, eşya serme ve dükkân bezeme bı çağın belli başlı sanatlarından olmuştur (F.R. Atay). Süs, süsleyen şey. Bezeme kıvrımı, sütun ...
Read more 0

Beyzabaz Oyunu Nedir? Nasıl Oynanır?

Nedir
Beyzabaz oyunu, nedir, nasıl oynanır, oyun hakkında kısaca bilgi. Beyzabaz, eski Osmanlı seyirlik oyunlarından biri; yumurta, top gibi yuvarlak cisimlerle oyunlar gösterenlere verilen ad. (Beyzabazlar yumurtaları kaybetmek veya ...
Read more 0