Atatürkün Kişisel ve Lider Özellikleri

Atatürkün Kişisel ve Lider Özellikleri

- in Nedir

1. Atatürk’ün en büyük özelliği, yaratıcılığıdır… O bir kafa adamı, bir gönül adamı olmakla birlikte, bir eylem adamıdır. Çünkü Atatürk yalnız düşünmekle, duymakla kalmamış, bütün düşüncelerini eylem alanına götürebilmiştir.

2. Atatürk bütün yapıcılık, yaratıcılık işlerinde zamanın büyük etken olduğunu çok iyi bilirdi. Onun için, kararlarını yıldırım hızı ile eylemleştirmesini bilen bu insan, gerekince durmasını, beklemesini de bilmiştir. İşte bu gerçek anlayışı iledir ki, giriştiği bütün yurt, devlet, kültür, uygarlık işlerinde olabilecekleri yapmış, olmayacakları da zorlamaya kalkışmamıştır.

İsmail Hakkı BALTACIOĞLU

3. Atatürk’ün düşüncelerinin kaynağı, «bağımsızlık» düşüncesidir. 1921’de, bir gazeteye verdiği demecinde: «Bağımsızlık benim karakterimdir» dedikten sonra, bu düşüncenin ata mirası olduğunu ve bu düşünceye Türk Milleti’nin bağlı bulunduğunu söyler. «Bu nedenle, bence millî istiklâl, bir yaşama sorunudur» der… Atatürk’e göre «bağımsızlık», hürriyeti de kapsayan çok geniş bir kavramdır ve özü şudur: «Tam bağımsızlık dendiği zaman siyasette, maliyede, ekonomide, adalette, askerlikte, kültürde ve bu gibi konularda tam bağımsızlık ve hürriyet kastedilir.»

Enver Ziya KARAL

4. Atatürk, Türk Milleti’nin durmadan yükselmesini isteyen, idealist bir liderdi; «Onuncu Yıl Nutku»nda bu idealini şu sözlerle anlatmıştı:

« Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medenî devletleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız…

«Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek, millî ülkümüzdür.»

5. En büyük hizmetler ve gayretlerle haklı olarak kazanmış bulunduğu rütbeleri söküp bir «millet ferdi» gibi İstiklâl Savaşı’na girişmesi, ondaki vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü, bu uğurda feda etmeyeceği hiçbir şeyin bulunmadığını ispat etmiştir.

İslâm Ansiklopedisi,

6. Yabancıların kendisi hakkında yazdıkları övgüler karşı-şında derdi ki: «Bunlar hep beni övüyorlar. Türk Milleti’nden, Türk Milleti’nin büyüklüğünden, insanlık değerinden, dört bin yıl boyunca cihanın her tarafında bıraktığı medeniyet izlerinden hiç bahsetmiyorlar. Onu hâlâ nereden geldiği bilinmeyen, dili yok, kültürü yok, tarihte yeri yok bir aşiret sayıyorlar…

– Türk Milleti’ni bu kötü görülüşten kurtarmak, onu medeniyet âlemine gerçek hüviyeti ile tanıtmak kutsal bir görevdir.»

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

7. Atatürk’ten bütün gelecek Türk nesillerine kalacak en kuvvetli öğüt ve vasiyet şu sözde toplanır: «Ne mutlu Türk’üm diyene!» ( İslam Ansiklopedisi)

[checklist]

[/checklist]

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir