Aşuğ Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

AŞUĞ  Aşık unvanlı saz şairlerinin tesiri altında Türkçe veya Ermenice şiirler söyleyen, ermeni saz şairlerine verilen ad (Aşık’tan bozmadır)

XVI. yy. dan beri kullanılır. Evliya Çelebi, Ermeni Aşıklarının Türkçe şiirler söylediklerini ve Türk saz şiiri geleneğine uygun bir şekilde hareket ettiklerini yazar. Aşuğ şiirlerinde de, şiirin son kıtasında şairin adını söyleme Adeti vardır. Yine Evliya Çelebi, bu şairlerin tıpkı Türk Aşıkları gibi manevi bir kuvvetten izin alarak şiir söylediklerini ve aynı izinle, tanbur, çenk, santur, ney, çöğür gibi sazları ustalıkla çaldıklarını, Allah’ın bir hikmeti olarak kaydeder. Ermeni aşuğları yine Türk saz şairleri gibi, devrin tekkelerinde de intisap etmiş, bu arada Bektaşi ve alevî olmuş aşuğlara rastlanmıştır.

Tanınmış ermeni aşuğları arasında Türkçe şiirleriyle meşhur olanlar, XVIII. yy. başlarında yaşadıkları bilinen Mecnun ve Aşık Varandır. Bundan başka, Mesihî- Ermeni, Miraza Can Bey Mededof ve Serkis Zeki gibi isimler de sayılabilir. 

Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 229