Aslanlar Hakkında Bilgi

Aslanlar Hakkında Bilgi

- in Kültür

Kedigillerden etçil ‘memeli hayvan.

Aslanın omuz başında yüksekliği 1 metre, ortalama ağırlığı 100 kilodur. Bütün yırtıcı hayvanlar gibi onun da korkunç pençeleri vardır; tırnakları geri çekildiğinden, hiç aşınmaz; ancak kullanılacağı zaman ileri çıkar. Erkek aslan, muhteşem yelesi ve kuyruğunun ucundaki bir tutam kılla dişisinden ayırt edilir. Küçüklerin, yani yavru aslanların postu beneklidir; erişkin aslanın kulaya çalan postu ise savandaki yüksek otlar arasında kolay kolay göze çarpmaz.

Korkunç bir avcı

Avlandığı zaman aslan, rüzgâra karşı ve sessizce sürünerek ilerler. Avını arkadan yakalamağa çalışır ve yaklaşabildiği anda, sıçrayıp üzerine abanır. Avı kaçacak olursa, saatte 5060 kilometreye yakın bir hızla kovalayabilir, ama ancak kısa mesafede: yüz metre kadar koşup yakalayamayacak olursa, peşini bırakır.

Aslanın her zamanki kurbanları ceylanlar, “zebralar, zürafalar ve antiloplardır. Ama daha iri hayvanlara  da saldırdığı olur (bir aslan sürüsü bir fili öldürebilir).İnsana ancak olağanüstü durumlarda saldırır ve evcil hayvan sürüleriyle de pek seyrek ilgilenir.

Gururlu ve cömert

Aslan, bozkırlarda ve seyrek otlu savanlarda yaşar. Geçen yüzyılın başında, Hindistan’da, İran’da ve Afrika’nın hemen hemen her yanında bulunurdu. Bugün, insan tarafından sürekli olarak kovalanıp avlandığından, bazı bölgelerde (örneğin, Kuzey Afrika’da) tamamen yok olmuştur, Asya’da da gittikçe daha az rastlanmaktadır.

Bütün dünya masallarında, aslanın efsanevî bir yeri vardır ve hemen bütün dünya masallarında, üstün niteliklere sahip bir «hayvanlar kralı» olarak görünür. Görkemli tavırları, olağanüstü gücü, sağduyusu ve soyluluğu onu «gururlu ve cömert» bir hükümdar yapmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir