Arkaik Mimarinin Özellikleri Nelerdir?

- in Kültür
24
0

Arkaik mimari özellikleri Nelerdir? Mimari özellikleri hakkında maddeler halinde bilgi.

Yapılar geometrik-matematiksel biçimlerde oluşur.

Evin dışına bakan pencere fikri yoktur. Bu çağda yapılar, birer savunma yapısı niteliğini taşır. Mezar yapıları olsun, evler olsun bu özelliği taşırlar.

Süs unsurundan taassupla kaçınılır.

Yapılar yalnız dinle ve mezarla ilgilidir.

Çatılar konik, piramit, düz, kırma ya da beşik çatıyla örtülür.

İlkel toplumların aksine çok gözlü yapılar meydana gelir.

Mezar ve tapınaklar taştandır. Taş kesme bilimi bu çağda gelişir.

Adnan Turani / Dünya Sanat Tarihi