Arjantin Hakkında Bilgiler

Arjantin Hakkında Bilgiler

- in Kültür

Güney Amerika devleti

2 780 000 km2 yüzölçümüyle Arjantin, Türkiye’nin üç buçuk katı büyüklüktedir, ama nüfusu 24′ milyonu geçmez, yani Türkiye nüfusunun yarısından biraz fazladır.

İspanyollar 1516’dan itibaren Arjantin‘i işgal ettiler. Göz kamaştırıcı mücevherlerle süslenmiş yerlilerle karşılaşınca, beyaz kral, yani gümüş ülkesine geldiklerini sandılar. Bu hayalleri boşa çıkınca, madenlerden ve tropikal tarım ürünlerinden yoksun Arjantin, İspanya tarafından ihmale uğradı. Bağımsızlığını kazandıktan (1816) sonra, uzun süre Avrupa’nın ekonomik egemenliğinde kaldı.

Sömürgecilik dönemi ülkeye dilini (İspanyolca) ve dinini (Katoliklik) kazandırmıştı.

Pampa’da goşolar

Arjantin batıda, And Sıradağları’nm koskocaman engeliyle sınırlanmıştır. Arazinin merkezi uçsuz bucaksız düzlüklerle kaplıdır: yarı çöl olan Şako ve geniş bir otlak olan Pampa.

XIX. yy.a kadar Pampa, yarı vahşî büyük sığır sürülerinin beldesi olarak kaldı; bunlara goşolar (Güney Amerika kovboyları) bekçilik ediyordu. Kement kullanmakta çok usta olan bu biniciler, kulübelerde yaşar, ömürlerini sığır kovalayıp öldürmekle geçirirlerdi. Gerçekten de sığır, ülkenin belli başlı gelir kaynağıydı: derisi, içyağı kullanılır, eti yenir, leşleri de akbabalara bırakılırdı.

Bugün sürülerin büyük kısmı Şako’nun kuzeyine doğru sürülmüştür.

Frigorifik taşıt araçlarının icadı, Arjantin’e, et üretiminin büyük bölümünü ihraç etme olanağını sağlamıştır. Pampa da değişmiş; birkaç bin hektarlık oüyük çiftlikler kurulmuştur.

Otun yerini mısır ve buğday almıştır, artık hayvanlar otlaklarda serbestçe dolaşamaz, duvarla çevrili özel yerlerde, yapay yem ile beslenir.

Patagonya

Eskiden yerlilerin bölgesi olan Patagonya, cılız bir bozkırla örtülüdür. Yüzölçümü Arjantin’inkinin üçte biridir, nüfusu ancak 500 000 kadardır, çünkü burada iklim çok serttir: yıllık ortalama ısı, güney ucunda 5 dereceyi geçmez. Koyun yetiştiriciliği yaygındır: sürüler 50 000 ile 80 000 baş arasında değişir.

Dev gibi kentler

Arjantin, köysüz bir tarım ülkesidir. Arjantinliler kentlidir: nüfusun yüzde 70’i Santa Fe, La Plata, Cordoba, Rosario ve Buenos Aires’te yaşar. Politika, sanayi ve liman merkezi olan Buenos Aires, tek başına nüfusun üçte birinden çoğunu barındırır.

Arjantin, Güney Amerika’nın en zengin ülkelerinden biridir; buğday, yün ve et ihraç eder. Ama ekonomik kalkınması geniş ölçüde yabancı sermayeye bağlı olduğundan, ciddî toplumsal eşitsizlikleri halletmeğe yeterli değildir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir