Arasta Nedir, Arastanın Anlamı

Arasta Hakkında Bilgi, Arasta Nedir, Arasta Hangi Anlamda Kullanılır

Arastanın Açıklaması“Büyük camilerin çevresini oluşturan medrese, hamam, darüşşifa, sübyan okulu gibi tesislerle birlikte, veya karşılıklı iki sıra halinde ahşap ya da kâgir olarak inşa edilen dükkân topluluğundan oluşan büyük çarşılara Arasta adı verilirdi. Arastalar genellikle medrese, darüşşifa, imaret, hamam gibi hayır kuruluşlarına gelir sağlardı.

…bulundukları yeri süslediklerinden dolayı Farsça’da süslemek anlamına gelen ‘Aresten’ mastarından alınarak Arasta denilmiştir. Arastaların önünden geçen sokakların genellikle üzeri açıktı. Bazı yerlerde Direklerarasında olduğu gibi önlerinde kemerli bir revak bulundurularak kısmen örtülürdü. Eğer, üzerleri tamamiyla kubbelerle kapatılırsa o türlere ‘Kapalıçarşı denilmektedir.” (İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Tercüman, İstanbul 1982, s.758.)

Kaynak: Önder Şenyapılı- Her Sözcüğün Öyküsü Var.