Antoloji Nedir, Antoloji Ne Demek

Antoloji Nedir, Antoloji Ne Demek

- in Kültür

Antoloji Hakkında Bilgiler

Edebiyat ve müzikte gerçek sanal eseri değerindeki örnekleri içine alan derlemelere Antoloji denir. Yunanca anlhos (çiçek) ve legein (toplamak) kelimelerinden meydana gelir.

Batı’da iik antoloji Örneklerini Yunanlılar vermişlerdir. Gadaralı Meleagros’un (M.Ö. 140-70) ve Makedonyalı Filippos’-un Sıephanos (Çelenk) adlı derlemeleri ilk antolojilerdir. Sonraki yüzyıllarda yazılan diğer ünlü ansiklopedileri şöyle sıralayabiliriz:

Antoloji: Bizanslı rahip Kostantinos Kephalas IX. yüzyılda hazırladı. Planudes Antolojisi: Máximos Planudes hazırladı. I494’te Floransa’da yayınlandı. Platina Elyazması (Palatina Antolojisi); M.ö. 700 – M.S. 1000 yıllarının ürünlerini içine alır,

XVIII. yüzyıldan sonra antoloji çalışmaları önem kazanmıştır. Agustino Gobbi’nin 170S’de İtalya’da basılan antolojisi Robert Dodsley’in 1748’de Oliver Goldsmith’in 1767’de yayınladıkları şiir antolojileri bu yüzyılda derlenen tanınmış antolojilerdir. Türk edebiyatında Divanü Lügati’t-Türk ilk antoloji olarak kabul edilebilir.

Türkçe’de ilk şiir antolojisi İse. Ömer bin Mezld’in 1436’da yazdığı Prof. Dr. Mustafa Canpolat’ın 1978’de Latin harfleriyle yayınladığı Mecmuatü’n-Nezâir’dir. XI! . XIV. ve XV. yüzyıllara ait 83 şairin 397 şiirini İçine alır.

Eğridirli Haçı Kemal’in Câmiü-n-Nezâir’i (yazılışı: 1512, XIII. ve XIV. yüzyıllarda yetişmiş 226 şairin 29.461 beyili), Edirneli Naznıî’nİn Mecmutü’n-Nezâir’i (yazılışı: 1523. XIV. XV. ve XVI. yüzyıllarda yaşayan 234 şairin 3356 gazeli) ve Pervane bin Abdullah ile Pesıeli Hisalî’ nin antolojisi niteliğindeki eserlerini sayabiliriz.