Aliterasyon Nedir, Aliterasyon Örnekleri

Aliterasyon Nedir, Aliterasyon Örnekleri

- in Kültür

Ses yinelemesi. Bir şiirin herhangi bir dizesinde veya düzyazının bir cümlesinde, aynı ünsüzlerin ya da benzer hecelerin bir ahenk oluşturacak biçimde tekrarlanması suretiyle yapılan bir edebî sanattır. Eski ve yeni şiirimizde sıkça kullanılan aliterasyon sanatıyla, anlama da yansıyan bir âhenk oluşturmak amacı güdülür. Aşağıdaki örneklerde, koyu yazılan aynı ünsüzlerin tekrarı suretiyle aliterasyon sanatı yapılmıştır:

Karşı yatan karşı kara dağlar karayıptır

Dede Korkut

Gül gülse ağlasa bülbül acep değil

 Zîra kimine ağla demişler kimine gül

Nedim

Seherle seyre koyuldum semâ-yı deryâyı

Tevfik Fikret

Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle

Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle

Edip Ayel

Üzüm çöpleri, armut saplan, çekirdek çok çiğ

Önceden düşünemedik çok çiğ çağ

Behçet Necatigil

Çağlarda çağlayan bir çavlan bir çağlayanım

Çalı çırpı çadır çıkın bir çavdar uygarlığıyım ben

Sezai Karakoç

Keçiler kafatası çıngıraklı keçiler

Kaçar kaçarlar dağa doğru

Sezai Karakoç

Kaynak: Edebiyat Terimleri Sözlüğü