Aka Gündüz Hayatı, Özgeçmişi ve Eserleri  Hakkında Bilgiler

Romancı ve tiyatro yazarı. Asıl adı Enis Avni’dİr. Selânik’e bağlı Katerin’de doğdu, öğrenimini Serez ve Selânik’te, orta öğrenimini Eğrikapı Sırp Rüştiyesi, Galatasaray, Edirne ve Kuleli Askerî idadilerinde yaptı. Harbiye öğrencisi iken hastalanınca tahsiline ara verdi. Bir ara Paris’te hukuk ve güzel sanatlar öğrenimine devam etti ise de yarıda bırakarak yurda döndü. 1932-1946 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Ankara’da öldü.

Selanik’te yayımlanan Çocuk Bahçesi ile Genç Kalemler dergilerinde (ikan yazıları ile tanınmaya başladı. Millî edebiyat akımı içinde yer aldı. Daha çok sâde Türkçe ve samîmi bir üslûp ile yazdığı popüler romanları ile meşhur oldu. Aka Gündüz tiyatro eserleri, şiirler ve hikâyeler de kaleme aldı.

Aka Gündüz Eserleri

Türk Kalbi (hikaye, 1911), Türk’ün Kitabı (hikaye, 1911), Kurbağacık (hikaye, 1919), Dikmen Yıldızı (roman, 1927), Odun Kokusu (roman, 1928), Tank-Tango ( roman, 1928), Hayattan Hikayeler (hikaye, 1928), İki Süngü Arasında (roman, 1929), Yaldız (roman, 1930), Çapkın Kız (roman, 1930), Aysel (roman, 1932), Ben Öldürmedim (roman, 1933), Onların Romanı (roman, 1933), Kokain (roman, 1935), Üvey Ana (roman, 1935), Üç Kızın Hikayesi (roman, 1933), Aşkın Temizi (roman, 1937), Çapraz Delikanlı (roman, 1938), Zekeriya Sofrası (roman 1938), Mezar Kazıcılar (roman, 1939), Giderayak (roman, 1939), Yayla Kızı (roman, 1940), Bebek (roman, 1941), Bir Şoförün Gizli Defteri (roman, 1943), Eğer Aşk… (roman, 1946), Sansaros (roman, 1946), Bir Kızın Masalı (roman, 1954)