Ahmet Avni Konuk Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri

Ahmet Avni Konuk Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi, En bilinen eseri Mesnevi çevirisi ve yorumudur. Bu çalışması 36 cilttir.

Ahmet Avni Konuk (1871-1938). Türk bestecisi ve bilgini. İstanbul’da doğmuş ve İstanbul’da ölmüştür. Galata Rüştiyesinde’ ve Darüşşafaka’da ortaöğrenim görmüş, 1898’de Mektebi Hukuku Şahane’yi bitirmiştir. 1922’de Ankara Hükümetinin Posta genel müdür yardımcısı, 1930’da da Genel Müdürlük hukuk danışmanı olmuştur. 376 sayılı Posta Yasasını hazırlamıştır.

Müzik eğitimini Zekai Dede ve Kirami Efendi’den almıştır. Bazı ayinlerin güftesini Türkçeye çevirmiştir. Dilkeşide ve bendi hisar makamlarını yapmıştır. Güfte mecmuası, Hanende’yi hazırlamıştır. Bu eserde 95 makamdan 2.706 eserin güftesine yer vermiştir. Güftelerin i de yazdığı 38 eseri bulunmaktadır.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2742