Ağız Nedir, Ağız Hakkında Bilgiler

Ağız Nedir, Ağız Hakkında Bilgiler

- in Kültür
3
0
sozluk

Sadece kelimeleri söyleyiş (telaffuz) farklılıkları sebebiyle bir ana dil içinde oluşan, görülen küçük dil birlikleri. Başka bir deyişle, aynı dili konuşan kullanan bir ülkenin değişik bölge ve şehirlerinde, çokluk bölgenin özellikleri, örf ve âdetlerin yönlendirmesiyle konuşma dilinde görülen söyleyiş farklılıkları, özel bir telaffuz biçimi. Zamanla bir çok insanda kişisel alışkanlıklar haline dönüşen bu farklılıklar salt söyleyişte kalır, yazı diline ve bazı hikaye ve roman kahramanlarının konuşması dışında edebiyata pek yansımaz. Ağızlarda, yöresel, yerel kelimeler dışında kelime farklılığı görülmez. Aynı anadilin geçerli olduğu ülkenin çeşitli bölge ve şehirleri, sözcükleri değişik söyleyerek kendi yörelerinin adlarıyla anılan ağızlan oluştururlar: Erzurum, Adana, Batı Anadolu ağızlan vb. gibi.

Aynı dili konuşan bir toplumdaki katmanlann söyleyiş farklılığına da ağız denir (Kabadayı ağzı, esnaf ağzı, köylü ağzı, şehirli ağzı vb.).

Kaynak: Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Hakkımızda

Kültürel Bellek Kurucusu; Serkan Güzel. 1983 Elazığ / Ağın Doğumludur.Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi (Folklor) Mezunudur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like

Yaşayan Müzede Bez Bebek Yapımını Öğrenebilirsiniz?

“Bez bebek nasıl yapılır? Bir atölyeden daha fazlası..”