Ağız Nedir, Ağız Hakkında Bilgiler

Ağustos 31, 2011 Yorum yok. »

Sadece kelimeleri söyleyiş (telaffuz) farklılıkları sebebiyle bir ana dil içinde oluşan, görülen küçük dil birlikleri. Başka bir deyişle, aynı dili konuşan kullanan bir ülkenin değişik bölge ve şehirlerinde, çokluk bölgenin özellikleri, örf ve âdetlerin yönlendirmesiyle konuşma dilinde görülen söyleyiş farklılıkları, özel bir telaffuz biçimi. Zamanla bir çok insanda kişisel alışkanlıklar haline dönüşen bu farklılıklar salt söyleyişte kalır, yazı diline ve bazı hikaye ve roman kahramanlarının konuşması dışında edebiyata pek yansımaz. Ağızlarda, yöresel, yerel kelimeler dışında kelime farklılığı görülmez. Aynı anadilin geçerli olduğu ülkenin çeşitli bölge ve şehirleri, sözcükleri değişik söyleyerek kendi yörelerinin adlarıyla anılan ağızlan oluştururlar: Erzurum, Adana, Batı Anadolu ağızlan vb. gibi.

Aynı dili konuşan bir toplumdaki katmanlann söyleyiş farklılığına da ağız denir (Kabadayı ağzı, esnaf ağzı, köylü ağzı, şehirli ağzı vb.).

Kaynak: Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Benzer Yazılar

Lütfen Yorumlarınızı Eksik Etmeyin

Yorumlarınızı Türkçe kurallarına uygun olarak yazın.En az bir cümle oluşturacak şekilde yorum yapın ! Aksi takdirde boş yere yorum yapmış olursunuz*