Adana Halk Oyunları,  Adana Halk Müziği ve Adana Giyim Kuşamı Hakkında Bilgiler ( Özet Bilgi)

Karacaoğlan  ve Dadaloğlu Adana’nın ünlü ozanlarıdır, İlbeyoğlu. Aşık Abdullah, Kara Osman, Kul Seydi. Asık Mustafa ve İnce Arap diğer ozanlar arasındadır.

Çukurova yöresinin oyun türü “halay“dır. Adana barı. Adana üçayağı. Kaba şirvanı. Kırıkhan Halebi. Ceyhan garibi. Pekmez ve Şenola gibi halay türlerini kapsayan halk oyunları dağarcığı zengin bir çeşitlilik gösterir. Dümbelek saz ya da kaval gibi çalgılar eşliğinde çekilen halay kadın ve erkeklerce kolkola girilerek oynanır.

Giyim kuşam

Adana’da Türkmen kadın giysileri geleneksel giyimin önemli hir parçasıdır. Kıyafet “üçetek”, “zıbın” ve mavi sırmalı yelekle cepkenden oluşur. Başa, üzerine altınlar dizili bir fes takılır. En üste ipekli mor kefiye sarılır. Kıyafet ekonomik duruma, günluk ve eğlence yerlerindeki giyime paralel olarak değişiklik gösterir. Gelin başları, dul kadın başları farklı olduğu gibi kıyafette bölgesel farklılıklar da göze çarpar. Türkmen erkek giysileri ise. üç etek, beyaz zıbın ile üzeri sırmab kordonlu mavi va da mor cepkenden oluşur. Bunun altına uzun gömlek ve işlemeli don kullanılır. Günümüzde ise geleneksel bütün bu Adana giyimi yalnızca kırsal alanda görülür. Buralarda yüzyıllardır süregelen Türkmen giyimleri halen hakimken kent merkezlerinde çağdaş giysiler yaygındır.