LEVAZIM. Gereçler, yaşamak, geçinmek, yolculuk için gereken nesneler. Askeri birliklerin yiyecek, giyecek ve savaş eşyası, ...

Liberalizm Nedir Kısaca:  Bir toplumda, ekonomik ve politik davranışların serbest bırakılmasını savunan görüş. Liberalizm Hakkında ...